viernes, 9 de noviembre de 2012

Proyecto "Módulo de generación de 100kVA para embarcaciones de trabajo"

Hoy viernes 9 de noviembre de 2012 a las 16.00, presentación del proyecto final de carrera: 

Disseny i posta a punt
del
mòdul de generació d’una planta prototip
de 100
kVA per a embarcacions de treball

Autors:
Mònica Solé, Facultat de Nàutica de Barcelona (UPC)
Jordi Ojeda , director del projecte.

Resum

L’objectiu d’aquest projecte és dissenyar el mòdul de generació d’una instal·lació elèctrica prototip de 100 kVA per a embarcacions de treball, formada per dos generadors elèctrics. Cada generador està constituït per un motor tèrmic terrestre de 42 kW, el qual requereix una adaptació per a poder treballar com a generador elèctric en un vaixell, acoblat a un alternador de 50 kVA.


La instal·lació està preparada per a operar amb els dos generadors treballant en paral·lel, és a dir, repartint la càrrega; per la qual cosa s’han d’adaptar tant el motor tèrmic com l’alternador. L’operativa de la planta i, d’aquesta forma, el nombre d’equips en funcionament depèn de la demanda dels consumidors de la xarxa de a bord en cada moment. 


Aquesta gestió de la càrrega es realitza mitjançant dos controladors que, a més d’aquesta funció, tenen l’objectiu de protegir el motor i el generador, i realitzar el sincronisme dels grups.
 

Amb aquesta instal·lació es pretén, mitjançant la gestió de càrrega esmentada, optimitzar l’operativa de la planta i l’eficiència energètica. Per tal d’obtenir el màxim rendiment del motor tèrmic i l’alternador, aconseguint que els equips treballin a prop de la seva potència nominal. Aquesta optimització respecte una instal·lació constituïda únicament per un generador elèctric de 100 kVA, suposa alhora una major seguretat de generació per a l’embarcació.

El projecte es divideix en cinc seccions. La primera secció recull l’estudi de la implementació de la planta projectada. A partir del tipus d’embarcació en la qual es podria instal·lar una planta amb uns equips consumidors bàsics compatibles amb la potència de generació projectada. I per altra banda, s’ha realitzat una recerca i un anàlisi de la normativa referent a les instal·lacions elèctriques d’aquest tipus de vaixells.


En la segona secció es descriu el disseny i muntatge de la instal·lació, tenint en compte l’esquema elèctric proposat, les modificacions a realitzar en el motor tèrmic, les modificacions a dur a terme en l’alternador i l’elecció i programació del quadre de control. Finalment la unió del grup electrogen i la preparació d’aquest per a l’operativa en paral·lel.


En la tercera secció es relacionen la instal·lació dels equips en el vaixell, la revisió prèvia a l’arrencada i la posta a punt de la planta. I pel que respecta a la quarta secció, s’avaluen els aspectes ambientals per a l’eficiència energètica i d’operativa de la planta, tot comparant-ho amb una planta elèctrica constituïda per un generador.

 
Fecha
Viernes 9 de Noviembre de 2012, 16:00 h
 

Lugar
Sala de Juntas de la Facultat de Nàutica de Barcelona.
Pla de Palau 18, Barcelona.No hay comentarios:

Publicar un comentario