miércoles, 28 de noviembre de 2018

Participació al programa "Valor afegit" de TV3


Participació en el programa Valor afegit de TV3 emès el dimarts 27 de novembre de 2018 a les 23:00h. Us poso a continuació la nota de premsa del programa:

QUAN EL CONSUMIDOR TREBALLA PER A L'EMPRESA

A plató entrevistarem a la directora del documental, Cossima Dannoritzer, amb qui entrarem en el detall, amb exemples concrets, de feines que ens fan fer als consumidors, i que abans feien professionals de sector: gestions bancàries, gestionar bitllets i reserves turístiques, muntar mobles .... I ho calcularem en base al cost en euros de les nostres hores personals. Es tracta de quantificar el treball dels consumidors coma "treballadors parcials" de les empreses.

PER ON S'ESCOLA EL TEMPS?
Més enllà del nostre paper coma consumidors/treballadors, el temps se'ns escola per molt llocs. La vida de les persones es divideix a grans trets entre 8 hores per dormir, 8 hores per treballar i 8 per dedicar al temps lliure, la família, els amics. Incidim en cadascuna d'aquestes parts per veure com gestionar millor el nostre temps. Anem a una pime premiada per la seva bona gestió que ens explica com han millorat la gestió més eficient del temps, sense afectar les condicions de treball. Anem a la clínica del son del grup Teknon per veure com podem millorar les nostres hores de descans. I parlem amb professors de la UOC per mirar de tenir més temps per un mateix: bàsicament parlem de la desconnexió digital tant de la feina i com de les xarxes socials

Podeu veure el programa sencer a continuació o en el següent link:


jueves, 15 de noviembre de 2018

Participació al #TrelloBCN events "Special: Time Management"Invitació Trello Events 
28 de Novembre 18:00 

Special: Time Management
Networking, ponències i més!


 
Reserva plaça aquí!

Speakers:

El temps com a factor sistèmic

Jordi Ojeda, director de Rational Time i professor de la Universitat de Barcelona.
El temps és un factor sistèmic i afecta directament a la productivitat de les persones i les organitzacions.
Jordi Ojeda

L'impacte d'una bona gestió del temps

Guillem RuizHead of Design deelrow.

Com impacta emocionalment a l'equip una bona gestió del temps.
 
Guillem Ruiz

Hack your time!

Arnau MartíTrello Events Leader i Tècnic de Comunicació de Fnac.

Com aplicar metodologíes de productivitat personal per reduïr els punts on es perd el temps i optimitzar-ne la seva gestió.
Arnau Martí


sábado, 27 de octubre de 2018

#aborddelBeagle Sobre el cambio de hora y huso horario

La Universidad de Barcelona ha puesto en marcha una colección de vídeos sobre diferentes temas de divulgación de la ciencia relacionados con la actualidad. Me han propuesto participar en el primer vídeo de la colección #aborddelBeagle para hablar del tema del cambio de hora de verano en invierno y de invierno a verano, y, en caso de no hacer este cambio, indicar cuál es el mejor huso horario en el que deberíamos quedar. Todo ello en el marco del debate que la Comisión Europeo puso en marcha hace meses sobre la oportunidad de dejar de hacer el cambio de hora y la necesidad de que los países estén en el huso horario más adecuado.
Os dejo el vídeo (en catalán) y a continuación el texto en que se basa el vídeo, con algo más de extensión, espero que os guste.


Para entender la importancia del cambio de hora de verano a invierno y de invierno a verano debemos pensar que el tiempo es sistémico, lo que significa que lo que hacemos en un momento determinado puede afectarnos en otro momento. Una forma sencilla que utilizo para explicarlo es con la imagen de una pirámide dividida en tres niveles:

- En el nivel más bajo y más ancho estaríamos todos nosotros. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos tomamos decisiones continuamente donde el tiempo es importante (el orden de hacer las cosas, las prioridades que asignamos, la gestión de la agenda, la decisión sobre la movilidad, etc). A este nivel lo llamamos el horario de las personas.
- En el nivel intermedio estarían los horarios laborales, unos horarios capitales sobre la vida de las personas para que una gran parte de nuestra vida la desarrollamos trabajando. La forma en que se gestionan estos horarios pueden favorecer la flexibilidad de la jornada, el cumplimiento de la producción o la atención a los clientes.


- Y en el extremo superior, más estrecho, estarían los horarios de la sociedad, son todas aquellas decisiones que tienen un impacto directo sobre nosotros y que muchas veces no podemos alterar. Son el calendario laboral, el calendario escolar, el horario del transporte público o del sanitario, el horario de los espectáculos o el horario de la televisión.
El cambio de hora de verano en invierno y de invierno a verano se impulsó en su momento por motivos de ahorro energético que ahora no se justifican porque en la actualidad no se produce este ahorro. Además está demostrado que provoca una alteración del reloj circadiano de las personas, provocando molestias durante días, especialmente en la gente joven, las personas mayores y las personas con problemas de salud.
Si decidimos no cambiar el horario en invierno y en verano hay que decidir si nos quedamos con el horario de verano o con el horario de invierno. El huso horario es claramente una decisión de la sociedad que no depende de nosotros pero tiene un impacto sobre nuestra vida y, teniendo en cuenta el carácter sistémico del tiempo, la zona horaria puede tener un gran impacto sobre las personas.


Los expertos defienden claramente el horario de invierno para poder sincronizar nuestro cuerpo con la salida y la puesta del sol a lo largo de todo el año, especialmente en invierno, de lo contrario tendría un impacto sobre todas las personas que podría afectar al rendimiento escolar ya la productividad de las personas y, por consiguiente, a la productividad de las empresas y organizaciones.
Nota: podéis ver el detalle del dictamen del Consejo para la Reforma Horaria en el siguiente link (texto en catalán, pendiente de traducción)

.
https://conocimientocolaboraciontiempo.blogspot.com/2018/10/reformaHorariasupressiodelcanvihorari.htmljueves, 25 de octubre de 2018

Vídeo de la UB en la col·lecció #aborddelBeagle sobre els horaris d’hivern i d’estiu i el fus horari

La Universitat de Barcelona ha posat en marxa una col·lecció de vídeos sobre diferents temes de divulgació de la ciència relacionat amb l'actualitat. M'han proposat participar en el primer vídeo de la col·lecció #aborddelBeagle per a parlar del tema del canvi d'hora d'estiu a hivern i d'hivern a estiu, i, en cas de no fer aquest canvi, indicar quin és el millor fus horari en el que ens hauríem de quedar. Tot plegat en el marc del debat que la Comissió Europeu va engegar fa mesos sobre l'oportunitat de deixar de fer el canvi d'hora i la necessitat de que els països estiguin en el fus horari més adient. 

Us deixo el vídeo i a continuació el text en que es basa el vídeo, amb una mica més d'extensió, espero que us agradi.


Per entendre la importància del canvi d’hora d’estiu a hivern i d’hivern a estiu hem de pensar que el temps és sistèmic, això vol dir què el que fem en un moment determinat pot afectar-nos en un altre moment. Una forma senzilla que utilitzo per explicar-ho és amb la imatge d’una piràmide dividida en tres nivells:

- En el nivell més baix i més ample hi estaríem tots nosaltres. Des que ens llevem fins que anem a dormir prenem decisions contínuament on el temps és important (l’ordre de fer les coses, les prioritats que assignem, la gestió de l’agenda, la decisió sobre la mobilitat, etc). A aquest nivell li diem l’horari de les persones.

- En el nivell intermedi hi hauria els horaris laborals, uns horaris cabdals sobre la vida de les persones perquè una gran part de la nostra vida la desenvolupem treballant. La forma en què es gestionen aquests horaris poden afavorir la flexibilitat de la jornada, el compliment de la producció o l’atenció als clients.

- I a l’extrem superior, més estret, hi hauria els horaris de la societat, són tots aquells que tenen un impacte directe sobre nosaltres i que molts cops no els podem alterar. Són el calendari laboral, el calendari escolar, l’horari del transport públic o del sanitari, l’horari dels espectacles o l’horari de la televisió.

El canvi d'hora d'estiu a hivern i d'hivern a estiu es va impulsar en el seu moment per motius d'estalvi energètic que ara no es justifiquen perquè ara no es produeix aquest estalvi. A més està demostrat que provoca una alteració del rellotge circadiari a les persones,  provocant molèsties durant dies, especialment en el jovent, la gent gran i la gent amb problemes de salut.

Si decidim no canviar l’horari a l’hivern i a l’estiu cal decidir si ens quedem amb l’horari d’estiu o amb l’horari d’hivern. El fus horari és clarament una decisió de la societat que no depèn de nosaltres però té un impacte sobre la nostra vida i, tenint en compte el caràcter sistèmic del temps, el fus horari pot tenir un gran impacte sobre les persones.
.
Els experts defensen clarament l'horari d'hivern per tal de poder sincronitzar el nostre cos amb la sortida i la posta del sol al llarg de tot l'any, especialment a l'hivern, altrament tindria un impacte sobre totes les persones que podria afectar al rendiment escolar i a la productivitat de les persones i, de retruc, a la productivitat de les empreses i organitzacions.

Nota: Podeu veure el detall del dictamen del Consell per a la Reforma Horària en el següent link
https://conocimientocolaboraciontiempo.blogspot.com/2018/10/reformaHorariasupressiodelcanvihorari.htmlConferència "Disseny del pla d'operacions i de producció" en el curs "De la idea a la startup" @emprenUB

El proper dilluns 29 d'octubre de 2018 impartiré la conferència 

 "Disseny del pla d'operacions i de producció" 

en el marc del curs "De la idea a la startup"De la idea a la startup


Descripció del curs:

Des del Barcelona Institut d'Emprenedoria es convoca la tercera edició del curs sobre creació d'empreses titulat "De la Idea a la Startup". El curs pretén oferir una sèrie d'eines bàsiques per a entendre el procés de creació i gestió de l'empresa. Les sessions es faran a càrrec d'experts en cada àmbit.

El curs s'impartirà cada dilluns i dijous des del dia 15 d'octubre fins al 29 de novembre de les 14 a les 16 hores.

Calendari:

 • 15/10 - El disseny de la proposta de valor
 • 18/10 - Components del pla d'empresa. Una visió crítica
 • 22/10 - Lego serious play
 • 25/10 - Reflexions sobre el pla financer
 • 29/10 - Reflexions sobre el pla d'operacions i producció
 • 05/11 - Lideratge i treball en equip. Pla d'organització i RRHH
 • 08/11 - Reflexions sobre el pla comercial i de comunicació
 • 12/11 - Eines de finançament
 • 15/11 - Algunes anotacions sobre formes jurídiques i fiscalitat
 • 19/11 - Eines de màrqueting digital
 • 22/11 - Registre de marques i patents
 • 26/11 - Pacte de socis
 • 29/11 - Taula rodona d'experiències emprenedores
Nota: El calendari pot ser susceptible a canvis; l'ordre de les sessions pot variar. Aquests possibles canvis no es notificaran.

Ubicació:

Aula 2021 Facultat d’Economia i Empresa, Av. Diagonal 696, Barcelona

Inscripcions:

Les inscripcions queden obertes a totes les persones interessades en l’emprenedoria i la creació d'empreses. Els estudiants de grau de la Universitat de Barcelona provinents de tots els camps d'estudi què assisteixin a un mínim de 10 sessions de les 13 previstes (80%), poden reconèixer acadèmicament 2,5 crèdits (ECTS).

Interessats us podeu inscriure de forma gratuïta en aquest link.
martes, 16 de octubre de 2018

Informe del Consell Assessor per a la Reforma Horària sobre les conseqüències de la supressió del canvi horari


Foto del Consell Assessor per a la Reforma Horària a l'acta de lliurament de l'informe 

El passat dilluns 15 d'octubre de 2018 es va reunir el Consell Assessor per a la Reforma Horària per tal de lliurar l'informe sobre les conseqüències de la supressió del canvi horari al govern de la Generalitat, personificat en la Consellera de Presidència, Elsa Artadi. 

El Consell Assessor per a la Reforma Horària està format per experts especialitzats en diferents àmbits temàtics, que assessoren al govern des de fa tres anys sense cap tipus de retribució econòmica.

Us deixo a continuació la nota de premsa de la Generalitat (la podeu consultar en aquest link) i a continuació l'informe complet (el podeu consultar i descarregar en aquest link):


El Govern rep l'informe del Consell Assessor per a la Reforma Horària sobre les conseqüències de la supressió del canvi horari

L'òrgan consultiu dona suport a l'eliminació del canvi d'horari de primavera i tardor i recomana el manteniment de l'horari d'hivern (GMT+1) tot l'any

L’Executiu va encarregar l’informe ara fa un mes després de la decisió anunciada per la Comissió Europea d’iniciar el procés per suprimir el canvi horari a la UE


El Govern ha rebut l’informe del Consell Assessor per a la Reforma Horària en el qual s’analitzen les conseqüències de la supressió del canvi horari i es planteja la necessitat de debatre el retorn al fus horari de Greenwich, en comptes del fus actual de Berlín.

L’Executiu va encarregar aquest informe el passat 12 de setembre, després de la decisió anunciada pel president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, d’iniciar el procés per tal de suprimir el canvi horari al conjunt de la Unió Europea, un cop valorats els resultats d’una enquesta pública realitzada als seus 28 estats membres entre el 4 de juliol i el 16 d’agost.

L’Executiu considerava necessari conèixer amb detall quines són les afectacions que poden tenir en els diferents àmbits cadascun dels horaris, el d’estiu i el d’hivern, i quin seria el més adequat per al nostre país.

Dictamen del Consell

El Consell Assessor per a la Reforma Horària dona suport a l’eliminació del canvi d’horari de primavera i tardor i recomana el manteniment de l’horari d’hivern (GMT+1) tot l’any. El text posa de manifest que Catalunya pateix una desorganització horària fruit de diferents elements, entre els quals cal remarcar la decisió de situar Espanya en el fus horari GMT+1 l’any 1940, la qual cosa va generar una distorsió respecte de l’horari solar. La diferència entre l’hora oficial i l’hora solar es veu agreujada amb el canvi d’horari de primavera, que afegeix una hora més de llum al vespre. Això provoca efectes perjudicials en la salut, com ara alteracions del son, cansament i més risc d’accidents cardiovasculars.

D’altra banda, no hi ha dades disponibles que acreditin els beneficis econòmics que pugui tenir un suposat estalvi energètic derivat del canvi horari, o que aquests puguin ser superiors als costos socials i sobre la salut del canvi.

Un cop justificada la conveniència de mantenir sempre el mateix horari, l’informe analitza quin és el més beneficiós per a la població. L’horari d’estiu, GMT+2, presenta com a principal problema la manca de llum al matí durant els mesos d’hivern, ja que no es fa clar fins a les 9.15 h. Més llum al vespre i poca al matí, pot produir més alteracions del son, més discrepància horària -especialment en persones que ja de per si tenen el ritme de son endarrerit- i privació de son. En el cas dels nens i adolescents, aquest horari no quadra amb els horaris escolars i afavoreix la tendència vespertina, amb la qual cosa pot disminuir el rendiment acadèmic.

Per aquest motiu, els experts conclouen que l’horari d’hivern és el que s’ajusta més a les hores d’activitat de la població, atenent sobretot les jornades laborals i els horaris escolars actuals.

Fus horari: Londres o Berlín?

L’informe també aborda el debat d’adoptar el fus horari de països com el Regne Unit, Irlanda o Portugal, el GMT0, o de mantenir el fus horari actual, el GMT+1, adoptat pel règim franquista per alinear-se amb l’Alemanya nazi. Actualment, França, Bèlgica, Holanda i Luxemburg també se situen en l’horari de Berlín, i la competència sobre el fus horari d’adscripció correspon a cada estat. Per aquest motiu, el Consell Assessor considera que aquest debat s’ha de produir en el marc d’una reordenació europea en la qual hi participin aquests països.

Així mateix, segons adverteix l’informe, les conseqüències econòmiques de situar Espanya en un fus horari diferent als països veïns, és a dir, situar-se en l’horari de la Gran Bretanya i de Portugal i Irlanda, són impredictibles i caldria avaluar-ne l’impacte abans de prendre-ho en consideració.

Finalment, el Consell Assessor per a la Reforma Horària insta el Govern de la Generalitat a difondre el contingut del dictamen entre el Govern central i els estats de la Unió Europea amb qui Catalunya comparteix el fus horari i les institucions europees, i a reclamar a les institucions europees un debat global de reordenació que permeti cercar un consens sobre la distribució dels estats en els fusos horaris.

L’òrgan assessor també sol·licita que s’impulsin les mesures que recull el Pacte per a la Reforma Horària a Catalunya, aprovat el 17 de juliol de 2017, de manera que sigui possible harmonitzar els diferents usos del temps, amb l’horitzó de l’Objectiu 2025 com a moment d’adaptació dels horaris als de la resta del món.miércoles, 4 de julio de 2018

Conferencia "La transformación digital en logística: #Logistica40" 18 de julio

Participación en el curso "Emprendedoria y transformación digital" con la conferencia 

"La transformación digital en logística"

Miércoles 18 de julio de 12 a 14h en la Universitat de Barcelona.

os dejo a continuación todos los datos del curso que podéis consultar en el link de Els Juliols de la UB

http://www.juliols.ub.edu/curso-verano/emprendimiento-transformacion-digital

Els Juliols 2018


Emprendimiento y transformación digital


Nuevas oportunidades de negocio

Las conocidas como “nuevas tecnologías” han permitido la proliferación de nuevos modelos de negocio en todos los ámbitos. En un contexto como el actual, es necesario que las empresas (sean nuevas o ya consolidadas) incorporen a su estrategia las posibilidades que abre el mundo digital.
Así pues, este curso –altamente dinámico, práctico, participativo e interdisciplinario– pretende reflexionar sobre los fundamentos de la competitividad: compartir buenas prácticas empresariales y potenciar las nuevas oportunidades de negocio que generan los cambios sociales y tecnológicos que vivimos hoy en día.
PROGRAMA

1.   Reflexiones sobre el emprendimiento digital (I)
2.   Reflexiones sobre el emprendimiento digital (I)
3.   Aprendizajes del Mobile World Congress
4.   Internet of things
5.   El block chain y las criptomonedas
6.   La transformación digital en la logística
7.   Algunas herramientas de marketing digital (I)
8.   Algunas herramientas de marketing digital (II)
9.   La realidad aumentada: el caso de Pangea Reality
10. La realidad aumentada
PROFESORADO

Coordinador:
Jaume Valls, director del Barcelona Instituto de Emprendimiento de la Universidad de Barcelona

Profesorado:
1. Guillem Crosas, cofundador del Pangea Reality
2. Albert Rof, consultor
3. Carles Grau, director del Mobile World Capital Barcelona
4. Ignasi Vilajosana, CEO de Worldsensing
5. Marc Rocas, cofundador de la asociación Blockchain Catalunya
6. Jordi Ojeda, profesor del Departamento de Empresa de la Universidad de Barcelona
7. Dot Lung, fundadora de California Digital


Ficha Técnica

    20 horas
    del 16 al 20 de julio de 2018 de 9.30 a 14 h


Conferència "La transformació digital en logística: #Logistica40" 18 de juliol

Participació en el curs "Emprenedoria i transformació digital" amb la conferència 

"La transformació digital en logística"

Dimecres 18 de juliol de 12 a 14h a la Universitat de Barcelona

us deixo a continuació totes les dades del curs que podeu consultar al link d'Els Juliols
http://www.juliols.ub.edu/curs-estiu/emprenedoria-transformacio-digital

Els Juliols 2018

Emprenedoria i transformació digital

Noves oportunitats de negoci

Les conegudes com a ‘noves tecnologies’ han permès la proliferació de nous models de negoci en tots els àmbits. En un context com l’actual, cal que les empreses (siguin noves o ja consolidades) incorporin a la seva estratègia les possibilitats que obre el món digital.

Així doncs, aquest curs –altament dinàmic, pràctic, participatiu i interdisciplinari–  pretén reflexionar sobre els fonaments de la competitivitat; compartir bones pràctiques empresarials i potenciar les noves oportunitats de negoci que generen els canvis socials i tecnològics que vivim avui dia. 

PROGRAMA

1.   Reflexions sobre l’emprenedoria digital (I)
2.   Reflexions sobre l’emprenedoria digital (II)
3.   Aprenentatges del Mobile World Congress
4.   Internet of things
5.   El block chain i les criptomonedes
6.   La transformació digital en la logística
7.   Algunes eines de màrqueting digital (I)
8.   Algunes eines de màrqueting digital (II)
9.   La realitat augmentada: el cas de Pangea Reality
10. La realitat augmentada
PROFESSORAT

Coordinadors:
   Jaume Valls, director del Barcelona Institut d’Emprenedoria de la Universitat de Barcelona

Professorat:
1.         1. Guillem Crosas, cofundador de Pangea Reality
2. Albert Rof, consultor
3. Carles Grau, director del Mobile World Capital Barcelona
4. Ignasi Vilajosana, CEO de Worldsensing
5. Marc Rocas, cofundador de l’associació Blockchain Catalunya
6. Jordi Ojeda, professor del Departament d’Empresa de la Universitat de Barcelona
7. Dot Lung, fundadora de California Digital

Fitxa Tècnica 

20 hores
del 16 al 20 de juliol de 2018 de 9.30 a 14 hmiércoles, 27 de junio de 2018

Inicio inscripciones del Máster en Dirección de Operaciones de la UB curso 2018-2019


Ya está disponible el catálogo detallado del Máster en Dirección de Operaciones, Logística y Producción de la Universidad de Barcelona. Podéis descargarlo en castellano aquí y en catalán aquí o leerlo a continuación.

Podéis consultar el procedimiento de matriculación aquí en castellano y aquí en catalán.


Inici d'inscripcions del Màster en Direcció d'Operacions de la UB curs 2018-2019


Ja està disponible el catàleg detallat del Màster en Direcció d'Operacions, Logística i Producció de la Universitat de Barcelona per al curs 2018-2019 que s'inicia el 20 d'octubre de 2018. Podeu descarregar-lo en castellà aquí i en català aquí o llegir-lo a continuació.

Podeu consultar el procediment de matriculació aquí en castellà i aquíen català.


lunes, 18 de junio de 2018

Píndola formativa "Gestió racional del temps". Programa Consolida't, gratuït pels autònoms @ReformaHoraria


Curs "Gestió racional del temps per a la millora de la productivitat personal"

Continguts

1. Resistència al canvi.
2. Gestió racional del temps. La piràmide del temps.
3. Les lleis del temps i els lladres del temps.
4. Planificació i programació de tasques de l'agenda personal.
5. Ús de la tecnologia per a la millora del rendiment personal.

Professor
Jordi Ojeda, professor de la Universitat de Barcelona

Calendari
Dimecres 20 i dijous 21 de juny de 16.00 a 18:30h

Durada
5h

Lloc
Laboratori Docent de Creativitat i Projectes Empresarials Innovadors.
Facultat d'Economia i Empresa - Edifici 696,
Universitat de Barcelona
Av. Diagonal, 696, Barcelona.
Metro: Zona Universitària L3


A qui va adreçat
Requisits bàsics dels participants (se n'ha de complir un dels dos):
 • Persona treballadora autònoma (estar donats d'alta al RETA o sistema alternatiu abans d'iniciar el Programa Consolida't) (inclou també persones autònomes societàries).
 • Persona treballadora autònoma que ha cessat en la seva activitat i vol dur a terme un nou projecte de treball autònom (cal acreditar la baixa al RETA i estar inscrit/a al SOC com a DONO). 
Contacte i inscripcions
Contactar a través del correu laboratoricreativitat@ub.edu o del telèfon  934 020 140

Curs gratuït pels autònoms
Per a inscripcions i més informació consulteu la web:

http://www.ub.edu/catempren/index.php?option=com_content&view=article&id=131&Itemid=42&lang=ca

Organitza
La Càtedra d’Emprenedoria-UB i el Laboratori Docent de Creativitat i Projectes Empresarials Innovadors de la UB dins del programa Consolida't del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

Què és el programa CONSOLIDA'T?
Programa de suport a la consolidació, l'enfortiment i la reinvenció del treball autònom.
La Càtedra d’Emprenedoria i el Laboratori Docent de Creativitat i Projectes Empresarials Innovadors de la Universitat de Barcelona, en el marc de les activitats del Barcelona Institut d'Emprenedoria, implementem novament el Programa Consolida’t, programa de suport a la consolidació, l’enfortiment i la reinvenció del treball autònom, emmarcat en el Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies

Què oferim?
El programa permet a persones treballadores autònomes participar d’un itinerari complet de formació i d'assessorament personalitzat, totalment gratuït pels participants.


Aquesta iniciativa es duu a terme en el marc de les activitats de promoció de l’emprenedoria del Barcelona Institut d’Emprenedoria de la Universitat de Barcelona. El programa està finançat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i la Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 


jueves, 14 de junio de 2018

Audio i resum de la taula rodona “Reforma Horària: L’impacte de la Indústria 4.0 en les persones”


En la foto d’esquerra a dreta: Josep Senar, Josep M. Vall, 
Jordi Ojeda, Josep M. Rosich i Jordi Soler.

Àudio de la taula rodona “Reforma Horària: L’impacte de la Indústria 4.0 en les persones” amb la participació de:

- Josep M. Vall, President del Clúster de la Indústria d’Automoció de Catalunya.
- Josep M. Rosich, membre de la Junta de l’Associació d’Empresaris de Castellbisbal.
- Josep Senar, Director de Recursos Humans de Kostal d'Espanya i Marroc.
- Jordi Soler, Director de desenvolupament d’aplicacions de Zetes.
- Organitza i presenta: Jordi Ojeda.

Organitzada per la Universitat de Barcelona i l'Ajuntament de Castellbisbal en el marc de la V Setmana dels Horaris, amb la col·lobaració de: Servei d’Ocupació de Catalunya, Clúster de la Indústria d’Automoció de Catalunya, Associació d’Empresaris de Castellbisbal,  Kostal i Zetes.

Podeu descarregar l'audio aquí o escoltar-lo en streaming a continuació:


miércoles, 13 de junio de 2018

Vídeo de la taula rodona sobre els horaris comercials. Programa Ben Trobats


En la foto, d'esquerra a dreta:
- Jordi Vilaprinyó, president de l'Agrupament de Botiguers i Comerciants de Catalunya.
- Lluís Jiménez, secretari general de CCOO de Serveis de Catalunya.
- Núria Rodríguez, periodista de Badalona Televisió.
- Clara Tena, presentadora del programa Ben Trobats.
- Joan Mestra, president dels Encants de Sant Antoni.
- Jordi Ojeda, membre del Consell Assessor per a la Reforma Horària i professor del departament d'empresa de la UB.

Per a seguir-los en twitter:


Taula rodona en el programa Ben Trobats produida per La Xarxa, realitzada el dimarts 12 de juny de 2018 de 10:30 a 11:15. El tema: Els horaris comercials.

De juny a setembre els comerços tancaran a les 22h, seguint la normativa horaria d’estiu. A qui afavoreix la mesura? Com afecta la conciliació dels treballadors? 

Podeu veure la taula rodona a continuació:


lunes, 11 de junio de 2018

Selección de artículos y entrevistas sobre gestión racional del tiempo @ReformaHoraria 5 #SetmanaDelsHoraris

En la 5a Setmana dels Horaris, que se celebra del 11 al 15 de junio de 2018, participo realizando cursos, artículos, conferencias y entrevistas en diferentes lugares y fechas. Varias personas me han pedido más información sobre el tema así que he decidido preparar esta entrada del blog con una selección de artículos, libros y entrevistas en prensa. Solo pondré una selección reducida de lo que puede ser más interesante para un público generalista (no hay nada de matemáticas) y todo está accesible de forma gratuita.

Empecé a investigar en el tema de la organización flexible del tiempo de trabajo a mediados de los noventa, la tesis doctoral la realicé entre 1999 y 2003 (aunque por un tema personal la defendí en 2004, por cierto, el tema personal está ahora en el instituto), la empresa Rational Time se creó en 2007, el proyecto Temps+Social lo puse en marcha por primera vez en 2009 y participé en la gestación de la Iniciativa per a la Reforma Horària durante todo el año 2013... y hasta ahora.

En 2010 fui el primero en acuñar el término Horarios 2.0, también en diseñar una de las primeras aplicaciones colaborativas en la nube para gestionar el horario, y el primero en utilizar el concepto de la pirámide del tiempo para explicar el carácter sistémico del tiempo. Imparto cursos sobre "Gestión racional del tiempo para aumentar la productividad personal", "Como organizar de forma flexible el horario y el calendario laboral" y "El impacto de la reforma horaria en las organizaciones".

Espero que os ayude esta recopilación, quedo a vuestra disposición para cualquier duda. Tenéis mi perfil de linkedin en https://es.linkedin.com/in/jordiojeda

SELECCIÓN DE ARTÍCULOS

Ojeda, J. (2018). Si el temps és or llavors... me'l poden robar?. Revista El Cinèfil.cat. Publicat el 11 de juny de 2018.

Ojeda, J. (2018). Si el tiempo es oro entonce... ¿me lo pueden robar?. Revista El Cinèfil.cat. Publicat el 11 de juny de 2018.

Ojeda, J. (2018). Terrorisme laboral. Revista El Cinèfil.cat. Publicat el 7 de juny de 2018.

Ojeda, J. (2018). Industria 4.0 y Reforma Horaria. El Periódico. Publicado el 3 de junio de 2018.

Ojeda, J. (2018). Indústria 4.0 i Reforma Horària. El Periódico. Publicat el 3 de juny de 2018.

Ojeda, J. (2018). Viure en un món accelerat ple de pantalles. Revista El Cinèfil.cat. Publicat el 15 de març de 2018.

Ojeda, J. (2017). Creiem que els horaris amb els que vivim són normals i no ho són gens, de fet són força irracionals. Revista LEscriba.cat. Publicat el 5 de juny de 2017. Tenéis la traducción al castellano en el blog aquí: “Creemos que los horarios con los que vivimos son normales y no lo son en absoluto, de hecho son bastante irracionales”

Ojeda, J. (2016). Cinema per a una reforma horària. Revista El Cinèfil.cat. Publicat el 9 de juny de 2016.

Ojeda, J. (2016). ¿No dormir es un premio?. El Punt Avui. Publicado el 22 de abril de 2016.

Ojeda, J. (2016). No dormir és un premi?. El Punt Avui. Publicat el 22 de abril de 2016.

Ojeda, J. (2015). Racionalización del horario laboral. Revista Cataluña Económica, 529, p. 49-51.

Ojeda, J. (2015). Som el país europeu que dorm menys. Revista Theknos del Col·legi d'Enginyers graduats i enginyers tècnics industrials de Catalunya, núm. 191, març.

Ojeda, J. (2014). ¿Por qué no tengo tiempo para nada?. El Periódico. Publicado el 23 de septiembre de 2014.

Ojeda, J. (2014). Per què no tinc temps per a res?. El Periódico. Publicat el 23 de setembre de 2014.

Ojeda, J. (2014). La gestió flexible dels horaris com a impulsor de competitivitat. Butlletí electrònic aeQual n.13 del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. Publicat el 15 de setembre de 2014.

Ojeda, J. (2011). La gestió de l'horari en una PIME o com evitar els costos invisibles. Revista UEA Magazine, 24, pp 32-33.

Ojeda, J. (2011). La flexibilidad horaria como solución a la crisis. Semanari L'Econòmic. Publicado el 15 de enero de 2011.

Ojeda, J. (2011). La flexibilitat horària com a solució a la crisi. Semanari L'Econòmic. Publicat el 15 de enero de 2011.

Ojeda, J. (2010). HORARIOS 2.0: ADAPTARSE O PAGAR. Un nuevo paradigma en la gestión de los horarios laborales. Observatorio de Recursos Humanos y Relaciones Laborales, 52, pp 58-60.

Ojeda, J. (2010). Horarios 2.0: Un nuevo paradigma en la gestión de los horarios laborales. Revista tecnonews, publicado el 24 de noviembre de 2010.


LIBROS

Albert Corominas, Anna M. Coves, Amaia Lusa, Jordi Ojeda, Rafael Pastor (2009). Organització del temps de treball, competitivitat i qualitat de vida. Ajuntament de Barcelona (Colección Dosiers del tiempo, 7). (ISSN: 2013-4150, DL: B-17.377-2009, Páginas: 1-75).

Albert Corominas, Anna M. Coves, Amaia Lusa, Jordi Ojeda, Rafael Pastor (2009). Organización del tiempo de trabajo, competitividad y calidad de vida. Ajuntament de Barcelona (Colección Dosiers del tiempo, 7). (ISSN: 2013-4150, DL: B-17.377-2009, Páginas: 1-75).

Albert Corominas, Anna M. Coves, Amaia Lusa, Jordi Ojeda, Rafael Pastor (2009). Organisation of working time, competitivity and quality of life. Ajuntament de Barcelona (Colección Dosiers del tiempo, 7). (ISSN: 2013-4150, DL: B-17.377-2009, Páginas: 1-75). 


SELECCIÓN DE ENTREVISTAS EN PRENSA

"Som el país europeu que dorm menys". Revista Theknos, 191, edita Col·legi d'enginyers graduats i enginyers tècnics industrials de Barcelona. Entrevista publicada el març de 2015.

"Tendemos hacia horarios distintos para cada trabajador". Diario Levante - El Mercatil Valenciano. Entrevista publicada el 27 de marzo de 2011.

"Tendim a una societat amb horaris individualitzats per a cada treballador". Diari de Girona. Entrevista publicada el 12 de març de 2011.

"Gestionamos los horarios laborales como hace 50 años". Diari de Tarragona. Entrevista publicada el 25 d'octubre de 2010.

"Treballar més hores no vol dir ser més productiu" . El Periòdic d'Andorra. Entrevista publicada el 16 de juny de 2010.

"Trabajar más horas no quiere decir ser más productivo" . El Periòdic d'Andorra. Entrevista publicada el 16 de junio de 2010.