martes, 27 de marzo de 2012

Álbum de fotos de la Jornada “¿Cómo gestionar la flexibilidad en las empresas?” en el @PTValles, Cerdanyola

En esta entrada se pueden ver algunas fotos de la conferencia realizada el lunes 26 de marzo en el Parque Tecnológico del Vallés (PTV), en  concreto en el Centro de Empresas de Nuevas Tecnologías. La conferencia tenía por título “¿Cómo gestionar la flexibilidad en las empresas?”.

El acto lo presentó Xavier Garriga, adjunto a la dirección del parque, destacando la actualidad del tema después de la reforma laboral y los acuerdos entre la patronal y los sindicatos mayoritarios firmados en las últimas semanas.

En la conferencia se presentó el modelo sistémico del tiempo en nuestra sociedad, la evolución del mercado y las necesidades relacionados con el tiempo por parte de las personas y las empresas y organizaciones, y se propusieron dos impulsores fundamentales para poder llevar a término precisamente las soluciones propuestas reflejadas en los acuerdos firmados: la flexibilidad de las empresas mediante la gestión flexible de la organización del tiempo de trabajo.

En las próximas semanas está previsto realizar dos cursos en el PTV, en concreto:
  • 10 de abril de 2012: Curso de Gestión flexible del horario y calendario laboral
  • 16 de abril de 2012: Curso de Gestión racional del tiempo
Más información de los cursos: rationaltime.com/cursos

Xavier Garriga (derecha), adjunto a la dirección del parque, en el momento de la presentación de la Jornada.

Más fotos a continuación.


lunes, 26 de marzo de 2012

Conferencia "¿Cómo gestionar la flexibilidad en las empresas?", lunes 11h en el Parc Tecnològic del Vallés (PTV)

 

"¿Cómo gestionar la flexibilidad en las empresas?"
Jordi Ojeda, director y socio fundador de Rational Time y profesor de la UPC

Lunes 26 de marzo de 2012, de 11 a 13h
Lugar: Centro de Empresas de Nuevas Tecnologías del Parque Tecnológico el Vallès (PTV), Cerdanyola del Vallès.

Inscripciones: Asistencia gratuita. Las plazas son limitadas.
Se requiere inscripción previa: on-line.


domingo, 18 de marzo de 2012

Citado en el artículo "No tengo tiempo para nada" de Eva Peruga en El Periódico (texto en castellano)

A continuación el artículo de Eva Peruga publicado el domingo 11 de marzo de 2012 en El Periódico de Catalunya.

No tengo tiempo para nada
EVA PERUGA, defensora de la igualdad

Como en el bolero. Intentamos parar el reloj porque las mujeres vamos enganchadas todo el día. ¿No tenemos que ahorrar y racionalitzar? Pues entonces el cambi de horarios es imprescindible. Gracias.

Si le preguntas a una mujer por qué cosa vendería su alma al diablo -es un decir-, la mayoría responde que por tiempo. La desigualdad muerde con rabia las mujeres en este reparto de horas y de horarios planteado con una fórmula que no satisface a nadie pero que todo el mundo reproduce. En 1979, Rafael Amor cantaba: «Tiempo, no tengo tiempo para nada. Aquí, el milagro de la vida,/allí, el naufragio de la muerte. Todo, en casi nada de tiempo./¡Qué poco tiempo para perderse en el tiempo! Llegará el tiempo/en que hoy, fue hace tiempo. Porque pasa el tiempo si total/tiene tiempo”.


Citat a l'article "No tinc temps per a res" de Eva Peruga en El Periódico (text en català)

A continuació l'article de Eva Peruga publicat el diumenge 11 de març de 2012 en El Periódico de Catalunya.

No tinc temps per a res
EVA PERUGA, defensora de la igualtat


Como en el bolero. Intentem parar el relotge perquè les dones hi anem enganxades tot el dia. ¿No hem d'estalviar i racionalitzar? Doncs llavors el canvi d'hores és imprescindible. Gràcies.

Si li preguntes a una dona per quina cosa vendria la seva ànima al diable –és un dir–, la majoria respon que per temps. La desigualtat mossega amb ràbia les dones en aquest repartiment d’hores i d’horaris plantejat amb una fórmula que no satisfà ningú però que tothom reprodueix. L’any 1979, Rafael Amor cantava: «Tiempo, no tengo tiempo para nada. Aquí, el milagro de la vida,/allí, el naufragio de la muerte. Todo, en casi nada de tiempo./¡Qué poco tiempo para perderse en el tiempo! Llegará el tiempo/en que hoy, fue hace tiempo. Porque pasa el tiempo si total/tiene tiempo”.


viernes, 9 de marzo de 2012

Notícia sobre el Premio 8 de marzo en El Periódico

A continuación la página de El Periódico de Catalunya con motivo de la entrega del Premio 8 de marzo en el Ajuntament de Barcelona. Artículo en castellano y a continuación en catalán.


Transcripció de la meva intervenció en el moment de recollir el Premi 8 de març de l'Ajuntament de Barcelona (original en català)

Bona tarda, soc en Jordi Ojeda i parlo en nom dels meus companys del grup, l’Elena Sintes, sociòloga experta en els usos del temps i en la coresponsabilitat, i en Jordi Romero (que es disculpa per no poder assistir a l’acte), que participarà en la fase de divulgació dels resultats del projecte, aspecte al que nosaltres li donem molta importància com un compromís en vers a la societat.

En primer lloc volem agrair al jurat la consideració que ha tingut amb el projecte i amb l’equip de donar-nos la confiança atorgant-nos el Premi 8 de març – Maria Aurèlia Capmany. Per nosaltres és tot un honor rebre un premi amb tanta transcendència i amb tants anys de dedicació per la igualtat, esperem no defraudar-vos. 
També volia felicitar a l’ajuntament per escollir aquest model de premi on es premia una feina a fer, i, per tant, per nosaltres és tot un repte. El projecte premiat té per títol “Temps de Canviar”... és un títol molt pensat... és un verb d’acció i convida a canviar d’actitud si no s’ha fet ja, emprant els instruments pedagògics que tenim al nostre abast, que són:

- la seducció, mitjançant el coneixement, i
- el convenciment, emprant la nostra expertesa i mostrant els resultats de millora que és possible assolir,

d’aquesta manera estem facilitant que la persona decideixi canviar.

Ja fa molts anys que estem treballant en el tema de la gestió flexible de l’horari i estem convençuts que el temps és un factor sistèmic  en el nostre model de societat. Ser un factor sistèmic vol dir moltes coses, però simplificant en aquest discurs, podríem explicar-ho com que moltes vegades ens és molt difícil relacionar els efectes amb les seves causes. Així que quan diem que “no tenim temps” per a fer alguna cosa, ben bé no sabem el motiu exacte de perquè no tenim temps (de quina és la causa real), perquè la causa pot estar llunyana en el temps (alguna activitat que ha succeït amb anterioritat) o en el lloc (que ha succeït a la feina, per exemple).

Nosaltres hem pogut comprovar com els horaris laborals tenen un efecte molt important sobre les persones, sobre la seva vida personal i social. Estem convençuts que baixant la barrera d’entrada a una millor gestió flexible del temps de treball, pot contribuir a una gestió individualitzada dels horaris a la mida de les persones.

El subtítol del projecte, “Flexibilitat a les empreses, conciliació a les persones i coresponsabilitat a la llar”, subratlla de forma clara el procés per a facilitar el camí d’assolir uns resultats de coresponsabilitat a la llar més igualitari per gènere. Si totes les persones –dones i homes- poden gestionar el seu temps de treball de forma més flexible, també poden conciliar millor la feina amb la resta d’activitats i, per tant, poden ser coresponsables. Amb més flexibilitat per a tothom, la conciliació ja no és un tema exclusivament de dones. El temps ja no pot ser una excusa.

Per acabar, permeteu-me un apunt personal. Volia dedicar el premi al catedràtic de la Universitat Politècnica de Catalunya, el professor Albert Corominas, que fa vàries dècades que està treballant en aquests temes i que ara tot just fa quinze anys em va convèncer per fer la tesi doctoral sobre l’organització flexible del temps de treball. Recordo que em va dir “...això val la pena que t’hi dediquis perquè serà un tema cabdal en la societat del futur en pocs anys...”, jo em vaig quedar molt parat i li vaig contestar “-Estàs segur d’això?”... doncs déu n’hi do de si ho estava, i com a proba és aquest mateix premi.

De fet vivim en aquest moment en una situació molt complicada on contínuament estan apareixent als mitjans de comunicació notícies relacionades amb la gestió del temps a les empreses. En les darreres setmanes s’han signat acords importants entre la patronal i els sindicats encaminats a proposar solucions que contribueixen a sortir de la crisi, per exemple a Catalunya l’”Acord interprofessional de Catalunya 2011-2014”, signat el 3 de novembre de 2011 per Foment del Treball Nacional, i els sindicats majoritaris CCOO i UGT, i a Espanya el “II Acuerdo para el empleo y la negociación colectiva 2012-2014” signat el 25 de gener de 2012 per la CEOE, CEPYME i de nou pels sindicats CCOO i UGT. En tots dos acords es destaca sobre la resta de propostes els aspectes associats a contribuir a l’augment de la flexibilitat de les empreses com una eina fonamental en el context actual de crisi econòmica internacional.

Llàstima que aquestes entitats no haguessin tingut la mateixa conversa amb aquest senyor com la que vaig tenir jo ara fa quinze anys...

Moltes gràcies de nou. Us convidem a tots a participar de forma activa en el nostre projecte. Us esperem a la xarxa.

Fins la propera.

Jordi Ojeda
Saló de Cent, Ajuntament de Barcelona
7 de març de 2012


Transcripción de mi intervención en el momento de recoger el Premio 8 de marzo del Ayuntamiento de Barcelona (traducción al castellano)

Buenas tardes, soy Jordi Ojeda y hablo en nombre de mis compañeros del grupo, Elena Sintes, socióloga experta en los usos del tiempo y en la coresponsabilidad, y Jordi Romero (que se disculpa por no poder asistir al acto), que participará en la fase de divulgación de los resultados del proyecto, aspecto al que nosotros le damos mucha importancia como un compromiso hacia la sociedad.

En primer lugar queremos agradecer al jurado la consideración que ha tenido con el proyecto y con el equipo de darnos la confianza otorgándonos el Premio 8 de marzo - Maria Aurèlia Capmany. Para nosotros es todo un honor recibir un premio con tanta trascendencia y con tantos años de dedicación por la igualdad, esperamos no defraudaros.
También quería felicitar al ayuntamiento por elegir este modelo de premio donde se premia un proyecto a realizar, y, por tanto, para nosotros es todo un reto. El proyecto premiado tiene por título "Tiempo de Cambiar"... es un título muy pensado... es un verbo de acción e invita a cambiar de actitud si no se ha hecho ya, empleando los instrumentos pedagógicos que tenemos a nuestro alcance, que son:

- La seducción, mediante el conocimiento, y
- el convencimiento, empleando nuestra experiencia y mostrando los resultados de mejora que es posible alcanzar,

de esta manera estamos facilitando que la persona decida cambiar.

Ya hace muchos años que estamos trabajando en el tema de la gestión flexible del horario y estamos convencidos de que el tiempo es un factor sistémico en nuestro modelo de sociedad. Ser un factor sistémico quiere decir muchas cosas, pero simplificando en este discurso, podríamos explicarlo como que muchas veces nos es muy difícil relacionar los efectos con sus causas. Así que cuando decimos que "no tenemos tiempo" para hacer algo, muy bien no sabemos el motivo exacto de porqué no tenemos tiempo (de cuál es la causa real), porque la causa puede estar lejana en el tiempo (alguna actividad que ha sucedido con anterioridad) o en el lugar (que ha sucedido en el trabajo, por ejemplo).

Nosotros hemos podido comprobar cómo los horarios laborales tienen un efecto muy importante sobre las personas, sobre su vida personal y social. Estamos convencidos de que bajando la barrera de entrada a una mejor gestión flexible del tiempo de trabajo, puede contribuir a una gestión individualizada de los horarios a la medida de las personas.

El subtítulo del proyecto, "Flexibilidad en las empresas, conciliación a las personas y corresponsabilidad en el hogar", subraya de forma clara el proceso para facilitar el camino de alcanzar unos resultados de corresponsabilidad en el hogar más igualitario por género. Si todas las personas-mujeres y hombres-pueden gestionar su tiempo de trabajo de forma más flexible, también pueden conciliar mejor el trabajo con el resto de actividades y, por tanto, pueden ser corresponsables. Con más flexibilidad para todos, la conciliación ya no es un tema exclusivamente de mujeres. El tiempo ya no puede ser una excusa.

Para terminar, permítanme un apunte personal. Quería dedicar el premio al catedrático de la Universidad Politécnica de Cataluña, el profesor Albert Corominas, que hace varias décadas que está trabajando en estos temas y que justo apenas hace quince años me convenció para hacer la tesis doctoral sobre la organización flexible del tiempo de trabajo. Recuerdo que me dijo "... esto vale la pena que te dediques porque será un tema primordial en la sociedad del futuro en pocos años...", yo me quedé muy parado y le contesté "-Estás seguro de esto?"... y vaya si lo estaba, y como prueba es este mismo premio.

De hecho vivimos en este momento en una situación muy complicada donde continuamente están apareciendo en los medios de comunicación noticias relacionadas con la gestión del tiempo en las empresas. En las últimas semanas se han firmado acuerdos importantes entre la patronal y los sindicatos encaminados a proponer soluciones que contribuyen a salir de la crisis, por ejemplo en Cataluña el "Acuerdo interprofesional de Cataluña 2011-2014", firmado el 3 de noviembre de 2011 para Fomento del Trabajo Nacional, y los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT, y en España el "II Acuerdo para el empleo y la negociaciones colectiva desde 2012 hasta 2014" firmado el 25 de enero de 2012 por la CEOE, CEPYME y de nuevo por los sindicatos CCOO y UGT. En ambos acuerdos se destaca sobre el resto de propuestas los aspectos asociados a contribuir al aumento de la flexibilidad de las empresas como una herramienta fundamental en el contexto actual de crisis económica internacional.

Lástima que estas entidades no hubieran tenido la misma conversación con este señor como la que tuve yo hace quince años...

Muchas gracias de nuevo. Os invitamos a todos a participar de forma activa en nuestro proyecto. Os esperamos en la red.

Hasta la próxima.

Jordi Ojeda

Saló de Cent, Ayuntamiento de Barcelona
7 de marzo de 2012


miércoles, 7 de marzo de 2012

Fotos de la ceremonia de entrega del premio


"Tiempo de cambiar" gana el XXVI Premio 8 de marzo - Maria Aurèlia Capmany- Ajuntament de Barcelona

El proyecto "Tiempo de cambiar" ha sido el ganador del XXVI Premio 8 de marzo Maria Aurèlia Capmany del Ayuntamiento de Barcelona, que este año ha versado sobre la coresponsabilidad. El acto de entrega del premio ha tenido lugar el miércoles 7 de marzo, en el Saló de Cent del ayuntamiento, presidido por Francina Vila i Valls , Concejala de Mujer y Derechos Civiles.

"Tiempo de cambiar" está integrado por Jordi Ojeda, Elena Sintes y Jordi Romero. El nombre del título es una invitación a cambiar y hace referencia al modelo sistémico del tiempo en nuestra sociedad, destacando la importancia del tiempo de trabajo en la organización de la vida social en general y en la vida de las personas en particular, y tiene como subtítulo "Flexibilidad en las empresas, conciliación en las personas y coresponsabilidad en el hogar". El proyecto "Tiempo de cambiar" está concebido como un proyecto de divulgación y sensibilización de las ventajas de una gestión flexible del tiempo de trabajo, a nivel empresarial y personal. Se divulgarán las diferentes soluciones de gestión flexible e individualizada del horario y el calendario laboral del personal y se presentarán diferentes casos para facilitar la comprensión y el impacto de su aplicación. Con la gestión individualizada de la flexibilidad se dan las bases para facilitar una gestión racional del tiempo que contribuya a aumentar nuestra capacidad de conciliar y de actuar de forma coresponsable.

Jordi Ojeda es doctor ingeniero industrial, profesor asociado del departamento de organización de empresas de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) y socio fundador de la empresa Rational Time, especializada en la organización flexible del tiempo de trabajo, ámbito en donde desarrolló su tesis doctoral (1999-2004), y en el que ha realizado también actividades de formación, consultoría e investigación en empresas y organizaciones de diferentes sectores.

Elena Sintes es Doctora en Sociología y Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Barcelona. Ha trabajado como investigadora en la Universitat de Barcelona y la Universitat Autònoma de Barcelona, y ha sido responsable de investigación de la Dirección de Usos del Tiempo del Ayuntamiento de Barcelona. Actualmente es directora de proyectos de Rational Time. Especialista en el análisis de las condiciones de vida de la población y los usos sociales del tiempo.

Jordi Romero es diseñador en el ámbito de la comunicación visual desde el año 1986. Ha realizado varios proyectos con entidades como la Generalitat de Cataluña, El Terrat de Produccions, Els Joglars, Els Pets, el Museo Nacional de Arte de Cataluña o la Editorial Planeta.


“Temps de canviar” guanya el XXVI Premi 8 de març - Maria Aurèlia Capmany - Ajuntament de Barcelona

El projecte “Temps de canviar” ha estat el guanyador del XXVI Premi 8 de març  Maria Aurèlia Capmany de l’Ajuntament de Barcelona, que enguany ha versat sobre la coresponsabilitat. L’acte de lliurament del premi ha tingut lloc dimecres 7 de març, al Saló de Cent de l’ajuntament, presidit per Francina Vila i Valls, Regidora de Dona i Drets Civils.

Temps de canviar” està integrat per Jordi Ojeda, Elena Sintes i Jordi Romero. El nom del títol és una invitació a canviar i fa referència al model sistèmic del temps en la nostra societat, destacant la importància del temps de treball en l'organització de la vida social en general i en la vida de les persones en particular, i té com a subtítol “Flexibilitat a les empreses, conciliació a les persones i coresponsabilitat a la llar”. El projecte "Temps de canviar" està concebut com un projecte de divulgació i sensibilització dels avantatges d'una gestió flexible del temps de treball, a nivell empresarial i personal. Es divulgaran les diferents solucions de gestió flexible i individualitzada de l'horari i el calendari laboral del personal i es presentaran diferents casos per facilitar la comprensió i l'impacte de la seva aplicació. Amb la gestió individualitzada de la flexibilitat es donen les bases per facilitar una gestió racional del temps que contribueixi a augmentar la nostra capacitat de conciliar i d'actuar de forma coresponsable.

Jordi Ojeda és doctor enginyer industrial, professor associat del departament d’organització d’empreses de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i soci fundador de l’empresa Rational Time, especialitzada en l’organització flexible del temps de treball, àmbit on va desenvolupar la seva tesi doctoral (1999-2004), i en el que ha realitzat també activitats de formació, consultoria i recerca a empreses i organitzacions de diferents sectors.

Elena Sintes és Doctora en Sociologia i Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona. Ha treballat com a investigadora a la Universitat de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona, i ha estat responsable de recerca de la Direcció d’Usos del Temps de l’Ajuntament de Barcelona. Actualment és directora de projectes de Rational Time. Especialista en l’anàlisi de les condicions de vida de la població i els usos socials del temps.

Jordi Romero és dissenyador a l’àmbit de la comunicació visual des de l’any 1986. A realitzat diversos projectes amb entitats com la Generalitat de Catalunya, El Terrat de Produccions, Els Joglars, Els Pets, el Museu Nacional d’Art de Catalunya o l’Editorial Planeta.


Invitació lliurament dels XXVI Premis 8 de març - Maria Aurèlia Capmany - Ajuntament de Barcelona