lunes, 11 de marzo de 2013

Ponència "Horaris 2.0" la solució a la gestió flexible de l’horari laboral

Us poso a continuació el text de la ponència presentada el passat dissabte 9 de març de 2013, al diàleg d’experts sobre "Igualtat i Usos del Temps", en el marc de la primera de les tres Convencions que organitza el PSC amb l’objectiu d’escoltar, dialogar i acordar amb la ciutadania la Barcelona del futur.

La ponència porta per títol “Horaris 2.0: Un nou paradigma de la gestió personalitzada i flexible de l’horari i el calendari laboral”, la teniu en pdf aquí, i aquí l’article "HORARIOS 2.0: ADAPTARSE O PAGAR. Un nuevo paradigma en la gestión de los horarios laborales", publicat a la revista Observatorio de Recursos Humanos y Relaciones Laborales el noviembre de 2010. En aquest article es presenten els diferents beneficis quantitatius i qualitatius que suposa la implantació d’un sistema de gestió flexible dels horaris amb la filosofia d’Horaris 2.0.

I a continuació el text de la ponència:

Horaris 2.0: Un nou paradigma de la gestió personalitzada i flexible de l’horari i el calendari laboral
Jordi Ojeda


L'horari i el calendari laboral són factors que afecten el cicle vital de les persones en la seva vida quotidiana. La societat actual demana poder conciliar la vida laboral i la personal, amb una actitud proactiva i responsable dels ciutadans cap a la gestió del seu propi temps lliure. La conciliació s'ha d'entendre en el sentit més ampli del terme: temps d'oci, de descans, d'esport, de salut, de cura i, com no, de família.

D'altra banda, la conjuntura de crisi i la necessitat de poder augmentar la competitivitat de les empreses i organitzacions constitueixen un veritable repte en l'actualitat, que les obliga a ser flexibles per adaptar-se a la demanda i alhora ser competitives en costos. El nou paradigma de la gestió de l'horari laboral la converteix en un veritable instrument que dóna resposta als nous reptes plantejats. Tot això en una societat on gran part de la demanda pateix variacions importants al llarg del dia, de la setmana i dels mesos, i amb un personal qualificat per treballar de forma polivalent.

Variabilitat, polivalència i flexibilitat, un còctel explosiu que complica cada vegada més la tasca dels responsables de gestionar l'horari i el calendari laboral del personal, amb un impacte directe en el compte de resultats de les empreses i en el benestar de les persones.

Proposem quatre impulsors com a solució a la introducció d’una gestió flexible de l’horari i el calendari laboral:
  1. Capacitar al personal responsable de gestionar els horaris per a que pugui desenvolupar la seva feina de forma satisfactòria, i sensibilitzat a tota l’organització, tant directius com personal afectat.
  2. Realitzar una diagnosi i/o projectes a mida de les necessitats de cada empresa o organització i proposar un pla d’accions. Les solucions són independents del tamany i del sector, sinó que depenen estrictament de la corba de demanda i els acords i convenis específics.
  3. Gestionar  de forma integrada tota la informació que afecta a la gestió flexible de l’horari i el calendari laboral: la corba de demanda segons el tipus de tasca i ubicació, la polivalència del personal, el còmput anual, etc.
  4. Utilitzar una eina que faciliti la gestió de tota la informació i contribueixi a una gestió personalitzada del flux d’informació de l’horari i el calendari laboral. L'impacte de la web 2.0 en la forma d'entendre l'organització del treball i la compartició i accessibilitat de la informació suposa una oportunitat de millora considerable en els processos de gestió de l'horari i calendari laboral, amb una disminució notable dels costos associats al procés i una millora significativa de la satisfacció del personal. L’ús d’eines informàtiques en el núvol constitueixen les solucions “Horaris 2.0” com un nou paradigma a la gestió de les persones.
Les solucions “Horaris 2.0” (amb sistemes accessibles de forma remota, segura i confidencial, amb gestió de perfils d'usuari) permeten facilitar el flux de la informació i la connectivitat, ajuda a la presa de decisions i simplifica notablement la introducció de mesures de flexibilitat. Els programes en el núvol permeten estandaritzar els procediments, el registre documental automàtic de les incidències, i la gestió de totes les peticions del personal. Les consultes dels empleats sobre el seu horari, calendari o sol.licituds les poden fer des de qualsevol lloc i hora, el que suposa un estalvi de cost important per al gestor dels horaris, que veurà reduït dràsticament el temps dedicat a aquesta tasca. Analitzar informació estadística ofereix a més noves possibilitats de sensibilització i de decisió amb un instrument fins ara impossible d'utilitzar en la majoria dels casos.

Els estalvis en costos poden ser importants per a les empreses i organitzacions, i els beneficis qualitatius, que afecten a la satisfacció de les persones, poden contribuir a l’augment de la qualitat del servei i a la retenció i atracció de talent, entre d’altres avantatges.

Breu presentació

Jordi Ojeda és doctor enginyer industrial i màster en producció automatitzada i robòtica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

És soci fundador i director de l'empresa Rational Time SL especialitzada en la gestió flexible de l’horari i el calendari laboral, on realitza activitats de formació, consultoria i projectes a mida, on ha desenvolupat el sistema Rational+, la solució en el núvol per a la gestió flexible dels horaris i el calendari laboral. Ha estat l’impulsor del concepte “Horaris 2.0” com una solució a la necessitat de gestionar de forma personalitzada tota la informació i totes les accions relacionades amb l’horari i el calendari laboral, de tal manera que es puguin implantar mesures de flexibilitat d’acord amb la legislació vigent. Actualment és professor associat del Departament d'Economia i Organització d'Empreses de la Universitat de Barcelona, i imparteix les classes a la Facultat de Relacions Laborals de la UB.

Ha realitzat una destacada tasca de divulgació. A l’àmbit de la gestió flexible de l’horari i el calendari laboral ha estat autor de l’article "HORARIOS 2.0: Adaptarse o pagar, un nuevo paradigma en la gestión de los horarios laborales" (2010, publicat a la revista “Observatorio de Recursos Humanos y Relaciones Laborales”), i coautor del llibre "Organització del temps de treball, competitivitat i qualitat de vida" (2009, publicat per l’Ajuntament de Barcelona).

Dades de contacte:

e-mail: jordi.ojeda@rationaltime.com
http://es.linkedin.com/in/jordiojeda

Rational Time
C/Jordi Girona 1-3 (Edifici K2M-ParcUPC)
08034 Barcelona
Telèfon: 902 027 633 - 934 054 656

http://www.rationaltime.com
http://rationaltime.blogspot.com/
http://www.facebook.com/rationaltime
https://twitter.com/#!/RationalTime
http://www.linkedin.com/company/rationaltime


No hay comentarios:

Publicar un comentario